OBECNÁ USTANOVENÍ


Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Jedná se o pracovní dny, které uplynou od závazného potvrzení objednávky a jejím doručením ke kupujícímu. V případě, že je dodací lhůta delší nebo není možné zboží dodat, je zákazník informován neprodleně po zjištění této skutečnosti.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Osobní odběr v našem obchodě není možný. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na místo uvedené kupujícím. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje doklad o zaplacení (daňový doklad).

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla. Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.

Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u spotřebičů balených do igelitové fólie i samotné zboží.

Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku, způsobí tím prodávajícímu škodu (poštovné, balné...), která může být následně vymáhána občansko-právní cestou!

Všechny uvedené ceny přepravy v objednávce jsou uváděny vč. zákonné výše DPH.

 

PŘEPRAVA A SLEDOVÁNÍ ZÁSILEK


Přeprava je možná do zemí, které eshop mtbrzdy.cz v rámci objednávky automaticky nabízí. Do jiných než nabízených zemí není možné prostřednictvím e-shopu mtbrzdy.cz Vaše objednávky zaslat.

Všechny zásilky jsou pojištěné a je možné je sledovat pomocí systému Trac&Trace každého přepravce. Odkazy ke sledování zásilek obdrží zákazník do svého emailu, který uvedl v rámci objednávky, případně jsou uvedeny v jeho účtu v historii objednávek u každé objednávky.

E-shop automaticky nabídne nejvhodnějšího dopravce dle typu objednaného zboží a cílové země a naopak z nabídky vyřadí přepravce, kteří danou objednávku nedokážou do Vaší zvolené cílové země přepravit.

E-shop automaticky vypočte cenu přepravy u zvoleného přepravce dle typu objednaného zboží (finálního rozměru a váhy balíku) a přičte k ceně objednávky zboží. Pozor při výpočtu ceny přepravy dochází k přepočtu z CZK do EUR dle aktuálního kurzu. Ceny v tabulce jsou pouze orientační. Skutečnou cenu přepravy určuí e-shop během Vaší objednávky.

Pro země, které nejsou v EU zóně mohou platit speciální podmínky přepravy a také různé celní sazby a platby DPH. Pro tyto informace prosím kontaktujte Vaše celní úřady pro upřesnění podmínek celních sazeb a povinností jako příjemce zboží.

V případě že e-shop nenabídne žádnou možnost přepravy, kontaktuje nás prosím na email: info@mtbrzdy.cz a my se Vám pokusíme nabídnout jiné možnosti přepravy.

Vyhrazujeme si právo na změnu "Dodací podmínky" uvedených na webovém portálu mtbrzdy.cz